Koordynator do spraw dostępności


Edycja istniejącej pozycji w tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-15 12:52:12
Opis zmian dokumentu:
Edycja danych ( znak ? zmieniono na "-").
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska


Dodanie nowej pozycji do tablicy
Data i czas operacji: 2021-03-15 12:36:54
Opis zmian dokumentu:
Utworzenie nowego dokumentu Koordynator do spraw dostępności
Wprowadzający informację: Samodzielny referent Aleksandra Knop
Odpowiedzialny merytorycznie: Iwona Pilarska