Numer identyfikacyjny REGON: 276608680
Numer identyfikacyjny NIP: 635-16-08-517

Adres Siedziby:

woj. śląskie
powiat - mikołowski
gmina - Orzesze
ul. Mikołowska 208, Orzesze, 43-187

POZOSTAŁE DANE:

nazwa podst. formy prawnej - jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej
nazwa szczególnej formy prawnej - wojewódzka samorządowa jednostka orgranizacyjna
nazwa formy własności - własność samorządowa
nazwa rodzaju działalności - Zespół Szkół
data powstania podmiotu - 26.04.1999r.
data rozpoczęcia działalności - 1.09.1999
nazwa rejestru - podmioty utworzone z mocy ustawy