Struktura Szkoły

Data dokumentu: 2014-10-21

Struktura Szkoły:

ZSS przy OTN jes samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez Jednostkę samorządu terytorialnego - Województwo Śląskie. W skład zespołu wchodzi: Szkoła Podstawowa, Liceum Ogólnokształcące

Kierownictwo: Szkołą kieruje dyrektor: Iwona Szmajduch - Pyzik

Kierownik opieki i wychowania

Prawcownicy: W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

- nauczyciel
- nauczyciel - wychowawca
- psycholog
- logopeda
- pedagog
- główna księgowa
- samodzielny referent
- konserwator
- sprzątaczka


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-10-21 20:04:44
Ostatnia aktualizacja: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2019-10-15 11:04:26
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2014-10-21
Rejestr zmian dokumentu