Prowadzone Rejestry

Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty szkołą prowadzi następujące rejestry:
- księga uczniów
Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w ustawie o Systemie Oświaty i Ustawie o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z Kodeksem Pracy prowadzi się rejestry:
- pracowników
- emerytów

Dane w nich zawarte udostępnia się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy o ustawie o ochronie danych osobowych.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-10-25 17:22:47
Ostatnia aktualizacja: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-11-03 16:04:18
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2014-11-03
Rejestr zmian dokumentu