Instrukcja obsługi

Data dokumentu: 2014-10-27

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.


Informacje o dokumencie
Wprowadzenie: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2014-10-27 12:21:43
Ostatnia aktualizacja: Administrator Informacji -od 17.09.2010 QTBIT Sp.z.00 Marcin Lenard 2015-05-27 14:54:50
Odpowiedzialny merytorycznie: Dyrektor jednostki
Dokument podpisano: 2014-10-27
Rejestr zmian dokumentu